* * *

Ճախրում եմ, ինչպես ճերմակ աղավնին՝
Ժամի խնկահոտ երկնքում.
Ամպի ծվեններ, տանիքներ դեղին,
Մանուկներ՝ մամռոտած բակում…

Ի՞նչ եմ որոնում լազուր երկնքում…
Լուսե ցնորքով զարդարված՝
Աղավնակերպ է իմ ճերմակ հոգին.
Ճախրում է երկինք, իջնում ցած…

Ճախրում է, ինչպես Նոյի աղավնին՝
Ձիթենու մի շյուղ կտուցին…
Իջնում, հանց կիջներ Հորդանանի մեջ
Մկրտված Հիսուսի ուսին…

ԵՎ Հիսուսոտված ճախրում է նորից
Ժամի խնկահոտ երկնքում,

Ու մատաղվում է ուխտավոր ծերի
Վերջալուսոտ հայացքում.
Մատների միջով կաթկթող արյուն՝
Մանկան ճակատին արնախաչ…

Աղավնակերպված մի ճերմակ հոգի
Ճախրում է երկինք, իջնում ցած…

Ամպի ծվեններ, տանիքներ դեղին,
Մանուկներ՝ մամռոտած բակում.
Ճախրում եմ, ինչպես ճերմակ աղավնին՝
Ժամի խնկահոտ երկնքում:

Advertisements