Իմ շուրջը դանդաղ օղակն է սեղմվում,
Անաղմուկ սահում է քունը…
Վարագույրերի մեջ է թաքնվում,
Օ՜, ինչ տրտում է ժպտում նա։
Ինչ միալար է քամին ձայնածում՝
Ոռնալով խողովակներում սառած։
Շուրջս տրտմություն է գործվում,
Իմ շուրջ սեղմվում է օղակը՝ դառած
Ճակատագրական թագ՝ իմ գլխի վրա։