Անգամ մեղուների իսպառ ոչնչացումն է անդառնալի հետևանքեր ունենում այս կանաչ-կապույտ մոլորակի Կյնաքում…