Ո՛չ արմունկներով

Հրեշտակիկ, դեռ ջահել ես,

մի՛ աշխատիր արմունկներով,

այլ թևերով, թևերով…

O TEMPORA!

Օ՜, բարքեր, օ՜, ժամանակներ։

Նույնիսկ անձեռ մարդիկ

արդեն չունեն

մաքուր ձեռքեր…